Gezinnen waar kinderen (gedeeltelijk) uitvallen op school ervaren toxische stress, hetgeen kan leiden tot een verlieservaring en (school)trauma. School is zowel aanwezig als afwezig in het leven en de geest van gezinnen. We kunnen daarom spreken van 'levend verlies'. Deze kinderen en jongeren hebben passende zorg en aandacht nodig. Hun ouders hebben vaak grote moeite om werk en zorg met elkaar te combineren. Ze kunnen dan ook begrip, erkenning en morele en praktische ondersteuning gebruiken. Waarbij het gezin ook ervaart dat het regie houdt op het eigen even.


Hoogbegaafde kinderen lopen een verhoogd risico op schooluitval, schoolverlies en schooltrauma omdat ze specifieke kenmerken en (leer)behoeftes hebben. Het trauma kan leiden tot existentiële depressie en suïcidaliteit. 

De missie van Kota is dan ook om jeugdigen die vastlopen op school, om welke reden ook afwezig zijn op school of hun opleiding moeten staken, een op maat gemaakt zorgtraject te bezorgen, alsook een omgeving die het traject goed kan ondersteunen en de ervaring van levend verlies goed begrijpt en het handelen daarop afstemt.

 

 

 

 

Kota volgt je pad